Radioterapia protonowa polega na napromienianiu zmian nowotworowych u pacjentów onkologicznych przy pomocy promieniowania protonowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Istnieje możliwość ubiegania się o refundację lub prefinansowanie kosztów leczenia przez płatnika publicznego Narodowy Fundusz Zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Terapia protonowa może mieć zastosowanie u pacjentów m.in. z nowotworami głowy, rdzenia kręgowego, serca, płuc lub innych obszarów wrażliwych na promieniowanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ