Informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Zachodnioniemieckiego Centrum Terapii Protonowej w Essen (Niemcy) ośrodka specjalizującego się w leczeniu zmian nowotworowych u dorosłych i dzieci. www.protonoterapia.pl https://www.wpe-uk.de/en/ zachęcamy do kontaktu.