Czy możecie Państwo pomóc w przyspieszeniu podjęcia decyzji przez Prezesa NFZ?

Niestety nie mamy wpływu na tempo podejmowanych decyzji przez NFZ.

Czy decyzja Prezesa NFZ jest dla Państwa wystarczająca i możecie Państwo rozpocząć terapię zanim na konto Kliniki wpłynie należność

Tak, zgoda Prezesa NFZ jest wystarczająca aby podjąć leczenie wobec pacjenta. Zgoda podejmowana jest w oparciu o sytuacje faktyczną pacjenta (zdrowotną oraz czas oczekiwania na leczenie w kraju np. zbyt długa kolejka do terapii protonowej), jak również w oparciu o opinię konsultanta krajowego lub i wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kwestie finansowe rozliczane są między płatnikami na podstawie formularz S2/E112.

Jak długo może trwać uzyskanie zgody Prezesa NFZ, czy Prezes NFZ może odmówić sfinansowania terapii protonowej?

Uzyskiwanie zgody Prezesa NFZ na leczenie poza granicami kraju na ogół nie trwa dłużej niż dwa tygodnie. Tak Prezes może odmówić sfinansowania leczenia poza granicami kraju. Więcej informacji w zakładce koszty.

Czy 100 EUR to całkowity koszt wizyty konsultacyjnej w klinice w Pradze i co wchodzi w ten koszt - chodzi o to czy ten koszt obejmuje także np. nocleg, wyżywienie itp.

100 euro to koszt wizyty konsultacyjnej (na ogół 1h) w ośrodku PTC w Pradze. Nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Rekomendowane miejsca zakwaterowania dostępne są w zakładce informacje podzakładce materiały informacyjne. Dodatkowym kosztem może być koszt tłumacza na miejscu (jeśli takie jest życzenie pacjenta) w cenie 600 koron czeskich/h.

Koszt 250 zł to koszt organizacji konsultacji poza granicami kraju.

Jakie są korzyści z zastosowania terapii protonowej?

Dzięki właściwościom fizycznym i biologicznym oraz porównywalnej skuteczności radiobiologicznej terapia protonowa wykazuje wiele korzyści istotnych w leczeniu praktycznie wszystkich nowotworów, które nie są miejscowo zaawansowane i które były leczone za pomocą konwencjonalnej radioterapii fotonowej. Terapia protonowa wiąże się ze znacznie mniejszym napromienianiem zdrowych tkanek otaczających guz. W przypadku niektórych konkretnych wskazań zalety protonów są bardzo istotne. Są to nowotwory złośliwe, nowotwory okolicy kręgosłupa, guzy podstawy czaszki, nowotwory gruczołu krokowego, nowotwory głowy i szyi oraz nowotwory płuc. Odrębną, główną grupę wskazań stanowią guzy lite (zlokalizowane) u dzieci. Stosowaniu konwencjonalnych metod napromieniania u dzieci mogą towarzyszyć skutki uboczne radioterapii, które są szczególnie niepożądane zwłaszcza w okresie wzrostu (zaburzenia wzrostu, zaburzenia oddychania itd.).

Czym jest terapia protonowa?

Jest formą radioterapii, z użyciem zewnętrznej wiązki promieniowania jonizującego, do której wytworzenia używany jest sprzęt o dużej mocy (250 MeV). Dokładnie zaplanowana wiązka promieniowania protonowego przenika ciało pacienta docierając do głęboko położonych guzów i zabija komórki rakowe pozostawiając otaczające je zdrowe tkanki bez uszkodzeń. Więcej w informatorze dla pacjentów (tutaj)

Czym się różni terapia protonowa od konwencjonalnej radioterapii?

W radioterapii konwencjonalnej, używana jest wiązka promieniowania rentgenowskiego. Wiązki promieniowania rentgenowskiego przenikają tkanki nowotworowe (guz) niszcząc zarówno zdrowe jak i chore obszary wzdłuż przenikania wiązki. Wiązki protonowe, dzięki swoim właściwościom, wnikają w ciało pacienta, deponując swoją największą energie w obszarze tarczowym (obszarze guza) co znacząco ogranicza zniszczenia w obrębie tkanek zdrowych lub organów krytycznych (organów zdrowych położonych w bozpośrednim sąsiedztwie guza).

Dla jakich rozpoznań występujących u dzieci, ma zastosowanie terapia protonowa?

Terapia protonowa może mieć zastosowanie u dzieci z guzami mózgu, głowy i szyi, rdzenia kręgowego, serca, płuc, lub innych obszarów wrażliwych na promienowanie, ponieważ wiązka protonowa może dotrzeć bezpośrednio w obszar guza. z wykorzystaniem protonoterapii mogą być leczone następujące nowotwory wieku dziecięcego:

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN):

 • glejaki (glioma),
 • gwiaździaki (astrocytoma),
 • guzy nerwu wzrokowego (optic nerve tumours),
 • wyściółczaki (ependymoma),
 • śródczaszkowe nowotwory germinalne (intracranial germ cell tumors),
 • rdzeniaki (medulloblastoma),
 • szyszyniaki (pineoblastoma),
 • prymitywne nadnamiotowe nowotwory neuroektodermalne  (PNET-Primitive neuro-ectodermal tumor),
 • oponiaki (meningioma),
 • guzy mózgu z zajęciem podwzgórza  (craniopharyngioma),
 • guzy gałki ocznej (eye tumor),
 • siatkówczaki (retinoblastoma),
 • naczyniówki guzy splotu (choroid plexus tumors),
 • guzy przysadki (pituitary tumors),
 • nerwiak akustyczny (acoustic neuroma).

Ponadto:

 • nerwiak niedojrzały (neuroblastoma),
 • mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych (rhabdomyosarcoma), kostniakomięsak (osteosarcoma)
 • mięsak Ewinga (Ewing’s sarcoma)
 • mięsak tkanek miękkich  (soft tissue sarcoma)
 • niektóre chłoniaki (lymphoma)