protonoterapia terapia protonowa

UWAGA:

Terapia protonowa nie jest obecnie świadczeniem gwarantowanym ani wycenionym w Polsce (wyjątek stanowi terapia protonowa gałki ocznej jako świadczenie odrębnie kontraktowane). By dowiedzieć się więcej o prefinansowaniu lub refundacji leczenia, przejdź do portalu krajowego punktu kontaktowego NFZ do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej klikając tutaj.

Lista kontaktowa do konsultantów wojewódzkich dostępna tutaj.

Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 21.11.2014 r. uruchomił portal krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej (kliknij, by dowiedzieć się więcej) gdzie znajdują się wszystkie informacje, wzory wniosków itp. dotyczące procedur leczenia pacjentów polskich na terenie UE, oraz pacjentów unijnych na terenie Polski.