Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy ze specjalistami w zakresie neurochirurgii, urologii, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologii dziecięcej.

W ramach proponowanej współpracy oferujemy przede wszystkim:

  • terapię z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii – planowanie leczenia z techniką skanowania aktywnego (pencil beam scanning)  – w technice tej, obszar guza nowotworowego jest napromieniany plaster po plastrze. Wiązka, w każdym plastrze, zatrzymuje się w każdym punkcie przekroju zaplanowanej tarczy na czas pozwalający dostarczyć określoną dla danego punktu dawkę. Wiązka jest wychylana przez pole magnetyczne, modulowany jest także jej zasięg w trakcie seansu. Układ ten umożliwia konformalne napromienienie nowotworów o bardzo nieregularnych kształtach. Do budowy tego typu układów potrzebne są zaawansowane i bardzo szybkie układy magnetyczne oraz wysoka moc dawki wiązki protonowej;
  • krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii – bez kolejek;
wspolpraca doradztwo terapia protonowa
  • bezpłatne konsultacje  – w tym bezpłatną konsyliarną ocenę przesłanej do PTC dokumentacji medycznej (w języku angielskim) oraz bezpłatną wizytę konsultacyjną pacjenta w ośrodku;
  • uczestnictwo w konsyliach specjalistów na zasadach ustalonych przez strony;
  • obsługę administracyjną w języku polskim;
  • zdecydowanie niższe niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii ceny oferowanych świadczeń medycznych;
  • wysoki profesjonalizm świadczonych usług oraz postawę indywidualnej opieki wobec każdego z przyjmowanych pacjentów – jednostka zapewnia swoim pacjentom nie tylko pełną obsługę diagnostyczno-terapeutyczną, ale również organizuje pacjentom nie wymagającym hospitalizacji: zakwaterowanie i transport oraz wspiera w organizacji czasu wolnego;
  • możliwość zawarcia umowy z PTC s.r.o. w celu spełnienia obowiązku zagwarantowania pacjentowi onkologicznemu kompleksowej realizacji świadczeń onkologicznych, w tym leczenia radioterapią hadronową, w związku ze zmianami do zarządzania Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w związku z tzw. „szybką ścieżką onkologiczną”. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441). nakłada na świadczeniodawców realizujących leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego obowiązek zagwarantowania pacjentowi kompleksowej realizacji świadczeń onkologicznych, w tym leczenia radioterapią hadronową;

Specjalistów zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt z:

favicon doradztwo medyczne marta bogusz czerniewicz

dr n med. Marta Bogusz-Czerniewicz
Doradztwo Medyczne

ul. Tylne Chwaliszewo 25 I piętro
61-103 Poznań
NIP 765 140 58 36 | www.doradztwo-medyczne.pl
tel: +48 602 673 598 | fb: fb.com/doradztwomedyczne