Jeżeli badanie diagnostyczne (rezonansu magnetycznego, TK, PET-TK, biopsji i inne) wskazuje na zmianę nowotworową skontaktuj się ze specjalistą właściwym ze względu na lokalizację nowotworu/guza.

Wspomnij o terapii protonowej jako istniejącej metodzie leczenia. Miej na uwadze, iż każda metoda dobierana jest zgodnie ze ściśle określonymi wskazaniami do leczenia.

UWAGA:
Radioterapia (w tym protonoterapia) ma zastosowanie u ponad 60% pacjentów onkologicznych.

UWAGA:

W przypadku konsultacji dzieci (do 18 roku życia) wymagane jest skierowanie wystawione przez onkologa (lekarza prowadzącego) do radioterapii lub konsultacji w zakresie terapii protonowej.

terapia protonowa

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz

UWAGA: Do konsultacji niezbędna jest dokumentacja medyczna w języku angielskim. Istnieje możliwość kwalifikacji wstępnej online (250 zł/ośrodek do wyboru w PTC Essen, PTC Praga, PTC Monachium) poprzez przesłanie przetłumaczonych już dokumentów za pomocą: www.wetrasfer.com lub google drive na adres marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl. 

KOSZTY:

koszt obsługi doradczej: 250 PLN/ośrodek 

Koszt konsultacji w West German PTC w Essen wynosi 500 Euro (depozyt) zwrotne w przypadku podjęcia leczenia.

Koszt konsultacji w USA wynosi 500 $ (depozyt) zwrotne w przypadku podjęcia leczenia

Koszt konsultacji w Pradze 110 Euro (płatne na miejscu podczas wizyty w ośrodku) 

Koszt tłumacza (z języka niemieckiego/czeskiego/angielskiego na polski), na miejscu w ośrodku podczas wizyty: ok 120 zł/h  (płatne na miejscu) 

UWAGA: Przedstawiciel PTC nie realizuje konsultacji medycznych. Przedstawiciel PTC pełni funkcję administracyjną, informacyjną i organizacyjną. Konsultacje realizowane są wyłącznie przez zespół kliniczny specjalistów PTC w składzie: radiolog, specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej (jeśli wskazane), specjalista narządowy (np. urolog, neurochirurg), specjalista onkologii dziecięcej (jeśli wskazane).

Dla celów konsultacyjnych, prosimy przygotować aktualną dokumentację medyczną w języku angielskim  (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane):

Przed przesłaniem dokumentacji prosimy wypełnić i przesłać wraz z dokumentami formularz zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny tutaj: http://protonoterapia.pl/materialy-informacyjne/ (lub tutaj) (formularz powinien być czytelnie wypełniony i podpisany, zeskanowany przesłany na adres marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl/ kontakt@protonoterapia.pl)

Do konsultacji niezbędne jest:

 • karta informacyjna (karta DILO) historii choroby pacjenta od diagnozy, przez konsylium do wyboru terapii
 • ostatnie wyniki badań diagnostycznych – nie starsze niż 3 miesiące, (opisy) – prosimy o ich właściwe opisanie w opisie dokumentu (nazwa dokumentu np. jan kowalski_MR_data wykonania – od pierwszego badania np. diagnostycznego do ostatniego np. po operacji nie starszego niż 3 miesiące)
 • w przypadku pacjentów z nowotworem prostaty (gruczołu krokowego) wynik PSA
 • stopień złośliwości zmiany
 • opinia konsylium lekarskiego
 • skany/obrazy radiologiczne (TK, MR, PET-TK i inne) najlepiej na nośniku elektronicznym nie starsze niż 3 miesiące. UWAGA: skany radiologiczne (spakowane do zip) można również przesłać drogą mailową (google drive/wetransfer) na adres kontakt@protonoterapia.pl lub marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl W tym celu skany (obrazy) radiologiczne, bez zmian zgrywamy z płyty CD otrzymanej ze szpitala na twardy dysk własnego komputera, następnie konwertujemy do postaci zip i taki folder zip wysyłamy na powyższy adres email. Skany/obrazy radiologiczne niezwłocznie przekazywane są następnie przez przedstawiciela na dedykowany serwer jednostki leczącej (PTC w Pradze, Essen lub innej). Płyty wraz z dokumentacją można wysłać także pocztą lub kurierem na adres podany w mailu zwrotnym po wysłaniu zgłoszenia z formularza powyżej lub na adres kontakt@protonoterapia.pl
 • wyniki biopsji, wyniki badania histopatologicznego,
 • karta informacyjna z przebiegiem dotychczasowego leczenia (szczególnie radioterapii nawet jeśli realizowana 1-3 lata temu i w stosunku do innych lokalizacji),
 • informacje od lekarza prowadzącego na temat stanu ogólnego, zalecanych terapii, chorób towarzyszących,
 • dane kontaktowe do siebie (nr telefonu, email) oraz lekarza prowadzącego/onkologa (nr telefonu, email),
 • w przypadku odbytej lub planowanej radioterapii: plany leczenia.
 • w przypadku dzieci (do 18 roku życia) rekomendowane jest posiadanie skierowania do radioterapii/terapii protonowej od lekarza prowadzącego 

Dokumentacja powinna być przetłumaczona na język angielski lub ojczysty dla lokalizacji danej placówki medycznej. Dopuszcza się tłumaczenie zwykłe.

Współpracujemy z biurem tłumaczy medycznych, który może przetłumaczyć dla Państwa dokumentację. Koszt tłumaczenia: ok. 100 pln za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami tekstu wyjściowego – w przypadku plików nieedytowalnych takich jak PDF – znaki obliczane są na podstawie tekstu docelowego w Word). Wycena i termin realizacji tłumaczenia podawane są zwrotnie na nadesłane dokumenty. Potwierdzenie pisemne/mailowe tłumaczenia stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji usługi. Oferujemy możliwość wystawienia faktury VAT.

W przypadku zainteresowania tłumaczeniem proszę o kontakt:

marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl (+48 602 673 598)

Zlecenie tłumaczenia powinno zawierać:

- formularz zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny tutaj: http://protonoterapia.pl/materialy-informacyjne/ (lub tutaj) (formularz powinien być czytelnie wypełniony i podpisany, zeskanowany przesłany na adres marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl)

- informacje na temat Zlecającego: dane osobowe, adresowe, numer kontaktowy, dane do faktury (adres, NIP)

- dokumenty medyczne w postaci pdf, word

W mailu zwrotnym otrzymujecie Państwo wycenę świadczenia, termin realizacji świadczenia oraz dane do przelewu.

Przedstawicielem udzielającym informacji pacjentom polskim w zakresie leczenia protonowego w ośrodkach protonoterapii w Europie i USA jest:

Dr n med. Marta Bogusz-Czerniewicz Doradztwo Medyczne | www.doradztwo-medyczne.pl | tel. +48 602 673 598

Po przesłaniu poniższego zgłoszenia wysyłamy informacje zwrotne  o konieczności przygotowania w języku angielskim  wymaganej dokumentacji medycznej. Jeśli dokumentacja jest już gotowa należy przesłać ją drogą elektroniczną za pośrednictwem wetransfer lub google drive lub mailową (kontakt@protonoterapia.pl) lub pocztową (kurier/poczta) na adres dostępny wskazany w mailu zwrotnym).

W odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie, od przedstawiciela uzyskują państwo informacje dotyczące:

 • konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych (jeśli wymagane),
 • kwalifikacji do leczenia lub odmowie leczenia,
 • terminu pierwszej wizyty,
 • terminu leczenia,
 • planu leczenia,
 • kosztów leczenia.

Procedura wstępnej kwalifikacji do leczenia trwa maksymalnie 3 – 5 dni roboczych od momentu przesłania kompletnej dokumentacji medycznej (przetłumaczonej na język angielski). Pacjent informowany jest o konieczności uzupełnienia dokumentacji, wykonaniu dodatkowych badań (jeśli to konieczne) lub/i wynikach konsylium lekarskiego oceniającego stan kliniczny pacjenta. Ustalany jest termin wstępnej konsultacji w ośrodku.

Uwaga:
W przypadku pacjentów pediatrycznych ośrodek wymaga informacji od specjalisty onkologii dziecięcej potwierdzającej, że radioterapia jest możliwą opcją leczenia dla danego dziecka.

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej w ośrodku PTC pacjent spotyka się ze specjalistą radioterapii onkologicznej – swoim lekarzem prowadzącym. Prosimy o zabranie ze sobą kompletnej dokumentacji medycznej. Lekarz bada pacjenta i wykonuje badania krwi, aby określić jego stan zdrowia.

Podczas pierwszej konsultacji opracowywany jest również ogólny plan leczenia oraz potwierdzana jest adekwatność leczenia dla danego pacjenta.

Terapia poprzedzona jest wykonaniem obrazowania guza/guzów za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), pozytonowej emisyjnej tomografii połączonej z tomografią komputerową (PET/TK), celem uzyskania obrazu 3D zarówno guza, jak i istotnych struktur anatomicznych otaczających guz.

tk

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz

(uwaga: W przypadku pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego pod kontrolą rezonansu magnetycznego urolog przed wykonaniem planu leczenia wprowadza do guza znacznik złota. Następnie ustalany jest plan leczenia. Procedura ta zapewnia podanie wymaganej niszczącej dawki promieniowania w obręb guza i uszkodzenie jego komórek, unikając przy tym narażenia na nadmierne promieniowanie sąsiadujących z nim zdrowych narządów i tkanek.

Przygotowanie planu leczenia może potrwać od 4 do 7 dni. Do tego czasu pacjent może zostać w ośrodku lub wrócić do domu. Po upływie tego czasu, pacjent może rozpocząć terapię.

Leczenie na ogół realizowane jest w trybie ambulatoryjnym (nie wymaga pobytu w szpitalu) – regularne sesje napromieniania (tzw. „frakcje”) przeprowadzane są bez potrzeby hospitalizacji. Najpierw pacjent umieszczany jest w dokładnie określonej, powtarzalnej pozycji za pomocą różnych urządzeń stabilizujących/unieruchamiających, a następnie transportowany na  łóżku jezdnym do pomieszczenia terapeutycznego (bunkra z gantry) za pomocą automatycznego systemu transportowego.

W przypadku napromieniania okolic głowy i szyi, przed napromienianiem, przygotowuje się indywidualnie dopasowaną maskę w celu unieruchomienia głowy pacjenta na stole terapeutycznym. Bezpośrednio przed napromienianiem sprawdzane jest prawidłowe ułożenie/pozycja chorego w celu ostatecznej weryfikacji i korekty.

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz

Podczas gdy przygotowanie pacjenta do napromieniania zajmuje około 20 minut, sam proces napromieniania trwa około 2 minuty. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Małe dzieci są zazwyczaj napromieniane w narkozie. Zabieg terapeutyczny jest powtarzany z różną częstością w zależności od rodzaju i wielkości guza.

Cały cykl terapeutyczny trwa średnio od 2 do 8 tygodni. Pacjent odwiedza ośrodek codziennie w dni robocze (6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty) – przeważnie o tej samej porze.

terapia protonowa - rozpoczęcie terapii V

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz

Przez cały okres procesu terapeutycznego lekarz prowadzący oraz inni specjaliści zaangażowani w proces leczenia pacjenta są regularnie powiadamiani o postępach terapii (wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego są na bieżąco informowani, również w przypadku pacjentów z zagranicy – drogą telefoniczną, mailową, za pomocą systemów telekonferencji, wideokonferencji itd.).

Naszą największą satysfakcją jest zadowolenie i zdrowie pacjenta. Pozytywne opinie pacjentów i udowodnione wyniki terapeutyczne są kluczowe dla przyszłości terapii protonowej oraz kierunku rozwoju onkologii.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Rozpoznanie

Data urodzenia

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego:

Numer telefonu lekarza prowadzącego:

Adres email lekarza prowadzącego:

Posiadam dokumentacje w języku angielskim i poproszę o dostęp do chmury:

Posiadam dokumentacje w języku angielskim i chciałbym ja przesłać przedstawicielowi:

Posiadam następujące dokumenty medyczne:

 Wyślij mi kopię tej wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu na stronie http://protonoterapia.pl/zgloszenie/, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883)