Przedstawicielem udzielającym informacji pacjentom polskim osobiście, drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie leczenia protonowego w imieniu ośrodków współpracujących jest:

Dr n med. Marta Bogusz Doradztwo Medyczne | www.doradztwo-medyczne.pl | tel. +48 602 673 598 email:

Po przesłaniu zgłoszenia elektronicznego zwrotnie przesyłamy e-mail ze wszystkim instrukcjami dalszego postępowania tj. przygotowania dokumentacji medycznej, przesłania dokumentacji medycznej w tym obrazów radiologicznych do oceny kwalifikacyjnej, tłumaczenia dokumentacji medycznej oraz:

 1. Formularz kwalifikacyjny ze szczegółowymi pytaniami.
 2. Lista wymaganych dokumentów medycznych.
 3. Zgoda na przetwarzanie informacji i wykorzystanie dokumentacji medycznej dla celów konsultacyjnych.
 4. Formularz pacjenta pierwszorazowego.

W odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, od przedstawiciela uzyskują państwo informacje dotyczące:

 • konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych (jeśli wymagane),
 • kwalifikacji do leczenia lub odmowie leczenia,
 • możliwych miejsc zakwaterowania w trakcie terapii,
 • terminu pierwszej wizyty,
 • terminu leczenia,
 • planu leczenia,
 • kosztów leczenia.