Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentów medycznych takich jak:

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta m. in. w celu przesłania jej do konsultacji zagranicznych. Tłumaczymy karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, historia choroby itp.;

Dokumentacja badań klinicznych (protokoły badań klinicznych, formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu itp.);

Dokumentacja sprzętu medycznego i laboratoryjnego sprzętu chemicznego, (np. instrukcje obsługi aparatury medycznej i laboratoryjnej);

Teksty naukowe
Materiały szkoleniowe, informacje, marketingowe (w tym prezentacje multimedialne);

Korespondencja wewnętrzna i dokumentacja koncernów farmaceutycznych.

Tłumaczenia przygotowywane są wyłącznie przez lekarzy lub specjalistów nauk medycznych lub biologicznych.