Oferowane przez nas konsultacje onkodietetyczne przeprowadzane są na podstawie:

  • wyników badań diagnostycznych tj. morfologicznych
  • analizy realizowanej terapii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
  • analizy przyjmowanych suplementów
  • analizy prowadzonej farmakoterapii
  • analizy markerów lub wyników badań genetycznych (w zakresie predyspozycji do występowania chorób nowotworowych)
  • analizy chorób współistniejących

Naszym podstawowym celem jest pełna personalizacja wytycznych żywieniowo-farmakologicznych towarzyszących standardowemu leczeniu. Z uwagi na fakt, iż produkty żywieniowe i suplementy diety mają działanie plejotropowe i podlegają wspólnym z lekami procesom metabolicznym, należy bardzo uważnie rozważyć każdy wprowadzany do diety produkt z osobna. Analiza, którą przeprowadzamy, opiera się na dokładnym studium podłoża biochemicznego i farmakologicznego zarówno stosowanych leków, jak też substancji żywieniowych i suplementów diety.

Dokonujemy wnikliwej analizy stosowanych leków, stanu ogólnego pacjenta oraz możliwych ograniczeń fizjologicznych pod kątem pełnej indywidualizacji wsparcia terapii.

Wskazujemy na produkty żywieniowe wymagające włączenia, wyłączenia, eliminacji z diety w odniesieniu do stosowanej suplementacji, farmakoterapii, wyników badań diagnostycznych tj. morfologicznych, genetycznych etc.

Korzystamy z posiadanej wiedzy farmakologicznej i fizjologicznej nieustannie aktualizowanej podczas licznych konferencji, pracy naukowo-badawczej, wykładów i seminariów prowadzonych dla studentów kierunków lekarskich i kontaktów z pacjentami

Dietetycy, niestety, nie zawsze dysponują wiedzą na temat szeroko pojętych interakcji produktów żywieniowych z lekami, ziołami czy też interakcji leków z lekami, dlatego mamy pełną świadomość potrzeby wsparcia pacjenta poprzez umożliwienie ze skorzystania z oferowanej przez nas ofert konsultacji.

Konsultant: dr n med. Joanna Bartkowiak Wieczorek – doświadczony, wieloletni naukowiec i wykładowca Katedry Fizjologii i Katedry Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i monografii.

Dr n. biol. Joanna Bartkowiak­-Wieczorek

jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i dietetyki. Posiada bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne z zakresu farmakologii w tematyce podłoża molekularnego mechanizmów działania leków i występowania interakcji farmakologicznych, zdobyte podczas ponad 10-letniej pracy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UMP. Przez ponad 15 lat prowadziła badania genetyczne i farmakogenetyczne tak w modelach zwierzęcych, jak i na materiale klinicznym oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.