Do konsultacji przygotuj:

 • karty informacyjne / historii choroby pacjenta od diagnozy, przez konsylium do wyboru terapii
 • wyniki obrazowych badań diagnostycznych (obrazy z CD + opisy) – od pierwszego badania np. diagnostycznego do ostatniego np. po operacji nie starszego niż 3 miesiące)
 • stopień złośliwości zmiany potwierdzony w badaniu histopatologicznym (wynik biopsji)
 • wynik badania PSA z ostatnich 3 mcy (w przypadku pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego)
 • wynik badania genetycznego jeśli wykonano
 • opinia konsylium lekarskiego (w zakresie proponowanego leczenia)
 • skany/obrazy radiologiczne (TK, MR, PET-TK i inne) od diagnozy do ostatniego badania nie starszego niż 3 miesiące. W tym celu zawartość płyty CD otrzymanej ze szpitala zgrywamy na twardy dysk własnego komputera, następnie konwertujemy do postaci zip lub rar i taki folder zip wysyłamy albo
  1. na dedykowany serwer jednostki leczącej po wskazaniu przez przedstawiciela (PTC w Pradze, Essen lub innej) lub
  2. poprzez stronę www.wetransfer.com lub
  3. płyty wraz z dokumentacją wysyłamy pocztą lub kurierem na adres dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne ul. Kazimierza Wielkiego 5a/95 61-863 Poznań.

  Płyty zwracamy nadawcy po wgraniu ich zawartości na serwer jednostki leczącej

 • dane kontaktowe do siebie (nr telefonu, email) oraz lekarza prowadzącego/onkologa (nr telefonu, email),
 • w przypadku odbytej lub planowanej radioterapii: plany leczenia.
 • w przypadku dzieci (do 18 roku życia) rekomendowane jest posiadanie skierowania do radioterapii/terapii protonowej od lekarza prowadzącego
 • w przypadku guzów mózgu – wyniki badań wzroku i słuchu (nie starsze niż 14 dni) przed rozpoczęciem terapii protonowej