Jeżeli badanie diagnostyczne (rezonansu magnetycznego, TK, PET-TK, biopsji i inne) wskazuje na zmianę nowotworową skontaktuj się ze specjalistą właściwym ze względu na lokalizację nowotworu/guza najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Potrzebujesz rekomendacji? skontaktuj się z nami lub tel. 602673598

Wspomnij swojemu lekarzowi o terapii protonowej jako istniejącej metodzie leczenia. Miej na uwadze, iż każda metoda dobierana jest zgodnie ze ściśle określonymi wskazaniami do leczenia.

Radioterapia (w tym protonoterapia) ma zastosowanie u ponad 60% pacjentów onkologicznych.

W przypadku konsultacji dzieci (do 18 roku życia) wymagane jest skierowanie wystawione przez onkologa (lekarza prowadzącego) do radioterapii lub konsultacji w zakresie terapii protonowej.