Przez cały okres procesu terapeutycznego lekarz prowadzący oraz inni specjaliści zaangażowani w proces leczenia pacjenta są regularnie powiadamiani o postępach terapii (wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego są na bieżąco informowani, również w przypadku pacjentów z zagranicy – drogą telefoniczną, mailową, za pomocą systemów telekonferencji, wideokonferencji itd.).

Naszą największą satysfakcją jest zadowolenie i zdrowie pacjenta. Pozytywne opinie pacjentów i udowodnione wyniki terapeutyczne są kluczowe dla przyszłości terapii protonowej oraz kierunku rozwoju onkologii.