Podczas wizyty kwalifikacyjnej w centrum terapii protonowej pacjent spotyka się ze konsylium lekarskim, w tym ze specjalistą radioterapii onkologicznej. Prosimy o zabranie ze sobą kompletnej dokumentacji medycznej.

Podczas wizyty kwalifikacyjnej opracowywany jest również ogólny plan leczenia oraz potwierdzana jest adekwatność leczenia dla danego pacjenta, a także ostateczny koszt leczenia.